Verileni işleyen ve yine ondan, kendisine verilen sistem marifetiyle, HAKK adına bir fayda ortaya koyabilen insan; Farkındalığının da artmasıyla beraber, kendisi için çizilen ilahi güzergahta ilerleme katetmeye başlamış denilebilir.

Derûnî âşinâ ol taşradan bîgâne sansınlar,

Bu bir zîbâ revişdir, âkıl ol dîvâne sansınlar.

Taşlıcalı Yahya Bey