Maksuda erişirken kullanılan araçlar ile esasen maksadın kendisi arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki; karşı kıyıya geçmek için kullanılması gereken aracı bir kayık olarak görürsek ve iki de kürek eklersek buna, suyun kaldırma kuvvetini de dâhil edelim, bu araçların terkibi ile ortaya çıkan sonuç bizim maksada yani karşı kıyıya erişmemizde o kıyı ile arada kullandığımız araçların bir bağıntısı vardır demektir. Belki de sırf karşı kıyı var diye bütün bu araç gereç mevcut hem belki de asıl maksat tam anlamıyla bunların tamamıdır.
Biraz daha farklı bir örnek vermek gerekirse;
Yusuf a.s’ın rüyasını babasına anlatması ve sonrasında gelişen o uzun sürecin tümü (tabii ki de içerisinde çok farklı hikmet ve ibretlerde barındırmak kaydıyla) onu bir köle olarak satın alan sahibinin karısına yanaşmadığı için iftiraya uğraması sonucu zindana atılan ve hükümdarın göreceği rüyayı yorumlayan Yusuf a.s ın zindandan kurtularak nüfuz sahibi olacağı ve kardeşleri ve ana babasıyla son anlatımda tasvir edilen yine en başta gördüğü rüyayı tasdik edercesine bir örüntünün tamamlandığını görüyoruz.
Bir örümceğin dünya da oluş sebebini, yalnızca doğuştan öğrendiği ağ örme yeteneği ile veya yalnızca avlanma güdüsüyle sınırlandıramayacağımız için, onun bu yeteneklerinin hikmetlerine göz çevirmemiz gerekir. Nasıl oluyor da örümceğin ağı dünyanın manyetik alanını bozacak derecede bir bileşime sahip olabiliyor.
Eğer bütün örümceklerin bundan haberi olsa ya da birileri örümcekleri bundan haberdar ederek manyetik alanı bozmaya kalksa, dünyaya ve çevresindeki diğer gezenlere sirayet edecek derece bir karışıklık çıkabilir belki de.
Maksatları varılacak menzillerine hikmetiyle ulaştıran, her işinde düzen bulunan, birbiriyle uyumlu olarak bütün evreni ve hatta âlemleri yaratıp yönetene şükürler olsun.
İlham âlemi uyanık iken bile devrededir, rüya âlemi ise yalnızca bedeni bu dünyadaki bağlantısından uyku vasıtasıyla kopararak geçilebilen bir başka âlemdir.
Düşündüğümüzde aklımıza gelen bir hatıramız veya yerini unuttuğumuz bir eşyanın bir zamanda aniden hatırlamamıza sebep olan durumu ne ile izah edebiliriz. Biz bazı kontrol noktalarına gerekli verileri yollayarak gündelik işleyişimize devam ederken, arka planda görevlendirdiğimiz görevliler de o görevi yerine getirmek için çalışıp çabalar ve tüm veriyi sorgular ve burada rastlayamazsa eğer dış beyin hafızasına varıncaya kadar hatta ilham havuzuna dahi giderek o aranılan, istenileni bulur getirir. Konuşurken, kelimelerin cümlelere geçişindeki zenginliği ortaya koyarken, bir biri ardınca dizilenleri nereden bulduğumuzu merak ediyor muyuz? Bunca harf, kelime, cümle, nerede barınıyor ve nasıl terkibe gelerek bir anda ağzımızdan çıkıveriyor. Maksuda erişmek için tüm bunların ve daha fazlalarının düşüncelerine dalmak gerekir belki fakat ya ilham havuzu var olduğu için tüm bunları yapabilir beceriye sahibiz ve geliştirdikçe de mahirleşiyoruz ya da bunları yaptığımız için ilham havuzumuz var.