Uslu Kafalar

"BİR YANDA HAYATIN SANA VERDİKLERİ ÖTE YANDA SENİN ONLARI NASIL KULLANDIĞIN ÖNEMLİ OLAN"

SAHİP Mİ ? ŞAHİT Mİ ?

“Kişisel” diyerek adlandırılıp insanın şahsına zimmetlenen ne varsa, insanı; ona düşkün ve bağımlı hale getirerek, onsuz neredeyse yapamaz, yapsa dahi eksikliğinin verdiği ezikliği ve yoksunluğunun çekilmesinin verdiği burukluğu hissedecek, kendisini farklı alternatiflerle rehabilite etmeye çalışacaktır. İnsanın şahit olma duygusunu örseleyerek […]

Devam

İSLÂM & BATI İLİŞKİSİ (1)

Kapitalist ve sömürgeciliğe dayalı varlık sürdüren ülkeler, yüz yıllardır sömürü altında tuttukları diğer dünya ülkelerini, kendi halklarına tanıtırken, onların barbar, ehlileştirilmesi gereken yabaniler olduklarını, zaten bu zenginlikleri de hak etmedikleri yalanını söyledikleri, bu yalanlarının yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı zaman, […]

Devam

KİRLİ BİLGİ – TEMİZ BİLGİ

Sürekli olarak farklı kanallardan üzerimize boca edilen ve doğru/yalan tasnifi yapılmayan gerekli gereksiz bilgi akışlarına maruz kalıyoruz. Suyun kuvvetini sürekliliğinden alarak, taş ve kayayı delmesi gibi, iradelerimizi delip geçen ve hatta ruh cevherimize de zarar verme tehlikesi bulunan bu akışın […]

Devam

DOĞAL LİDER – SUNİ LİDER (1)

“MÜLK KÜFR İLE ÂBAD OLUR, ZULM İLE ÂBAD OLMAZ” NİZAMÜLMÜLK Yönetimde sürekliliğin sözde iman’la değil, ancak adalet ilkesine riayetle mümkün olabileceğini, bundan daha iyi ne anlatabilir. Eşya’ nın tabiatını tecrübe etmiş olan her devlet veya yapı çok iyi bilir ki, […]

Devam

ŞEHADET VE ŞÜHEDA ÜZERİNE

Bir kutlu davanın varılacak son noktası, bizim gibi vahdet inancına sahip, imanlı ve müslümanlık iddiasında olan insanlar için sefer, ya zaferdir galibiyettir veyahut şehitlik’ dir, şehadettir. Peygamberlerden sonraki en ulvi makam olan şehadet makamı, her nimet gibi nasip işidir ve […]

Devam

İNGİLTERE KRAL PİTT VE LADY HESTER’ DEN FAİZ EL GHUSEİN’ E ERMENİ SOYKIRIMI YALANI

İngiltere kralı pitt’ in, 1. dereceden yeğeni Lady Hester’ in 1815 de kurduğu 3 teşkilat var ve bunlar casusluk faaliyetleri yürütüyorlar. 1821 de Theodora Laskari ( Trabzon’daki pontus-rum imparatorluğunun son temsilcisi) Lady Hester’ in yanında bir Fransız ajanıdır. ŞAM ve […]

Devam

ÇOCUKLAR GÖZ AYDINLIĞIDIR

Çocuklar göz aydınlığıdır, göz nurudur. Nur; varlığı meydana çıkarıp görünür hale getirir, önünü aydınlatır, izi gösterir, yolu buldurur. Kur’an-ı Kerim’ de kasas suresin 13. Ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor ; “ Böylece biz onu anasına ‘gözü aydın olsun, gam çekmesin, […]

Devam

ÇAĞ’ IN GETİRİLERİ

Her çağ’ da olduğu gibi, içerisinde bulunduğumuz çağ’ ın getirilerinin de, biz insanlardaki etkileri mümkün mertebe tahlil edildiğinde ortaya çıkan sonuçlar, dönemsel olarak pek farklı değil aslında. Ego yu besleyen veya hormonal dengeyi düzenleyen ya da düzensizliğine sebep olan bağımlılık […]

Devam

” Özgürlükten Kurtulmak “

Özgürlük ve Özel Mülkiyet bölümündeki Marx’ ın (1975 syf 377) para üzerine söylediklerine cevaben; Para’ nın insana, içerisinde sınırsızca özgürlükler edinebileceği bir mülkiyet alanı vereceği fikri, medeniyetin değil, olsa olsa modernizmin bir gelişim biçimidir. (Özgürlük ile Hürriyet aynı şeyler değildir.) […]

Devam

KİM ASIL? HALK MI ? EGEMEN OLANLAR MI ?

Cumhuriyet tarihi boyunca, yönetimi türlü hinliklerle ve belli belirsiz bir düzensizlik içerisinde tutarak, milleti sömürerek, neredeyse hiçbir alanda kalkınmayarak, sürekli hizmet eden ve bir türlü de karşılığını alamayan aciz bir hale sokanlar mı? Muhalefete tahammül edemeyen, tek partili iktidar dönemlerinden. […]

Devam