Özgürlük ve Özel Mülkiyet bölümündeki Marx’ ın
(1975 syf 377) para üzerine söylediklerine cevaben;

Para’ nın insana, içerisinde sınırsızca özgürlükler edinebileceği bir mülkiyet alanı vereceği fikri, medeniyetin değil, olsa olsa modernizmin bir gelişim biçimidir.
(Özgürlük ile Hürriyet aynı şeyler değildir.)
Ahlak ve kurallardan yoksun bir özgürlük alanı, zamanla mikrop gibi kendi zemininden taşacaktır.
O yüzden, para’ dan ahlaklı ve karakterli olmasını beklemek yerine, insanda bu hasleti parlatmalı.
Çirkin ve şerefsizi tercih eden, ahlaksız ve karaktersiz olan para’ nın düşkünü ile, bununla onu satın alabileceğini bilen ve defalarca da bunu tecrübe etmiş olan arasında bir fark yoktur.
Yani ahlaksız ve karaktersiz para, ona sahip olan ve onun sahip olduğunu aynı hale bürür.
Özünü, para ile satın aldığı mülkiyet ve bedenler üzerinde gürleştirirken, giderek genişleyen bir çevreye pislik saçacaktır.

Hasılı, insan özündeki cevherden bihaber ve kendisi ile duyguları arasında yüzleşmekten kaçarak, suni sabırlarla alışılageldiği onca zamanın sonucunda, parası ile kavuşabildiği her şeyi tarumar eder.
Hakiki olanla tanışmadığından, tanıştırılmadığından, suni olana (buna sentetikler de dahil) meyletmeye, kendisini tüketene kadar ona bağımlı hale gelmeye devam eder.

Her adımda daha da derine ve geriye gider, fıtri karakteri, cevheri, kalbi, iyiden iyiye kararmaya başlar, artık içerisine tek bir ışık huzmesi bile alamayacak duruma gelir.