Azteklerin tarihi iyi okunursa gelecek nesillere çok iyi bir örnektir.
İspanyollar, Aztekleri nasıl yok ettiler, biliyor musun?

İspanyol komutan Hernan Cortes, Şeytanî bir organizasyonla, onlardan aldığı telkin ve akılla şöyle plan yapmıştı: Aztek efsanelerini satır satır incelediler. Aztek eski metinlerinde öyle bir şeye rastladılar ki, işte aranılan kan bulunmuştu. “Tanrı Çeketli Adam”. Metin şöyledir: Aztek inancında Tanrı elbisesi giymiş adamın kendilerini kurtaracaklarına dair bir efsane vardı. Hatta elbisenin şekli dahi çizilmişti. Bekledikleri bir adam çıkagelecek ve komutan olacak, Aztekler’i tüm dünyaya hâkim kılacaktı. Cortes, Aztetekler’in bu efsanesini onlara karşı kullandı. Aztek metinlerindeki bu ceketin aynısını yaptı ve emrindeki askerlere de değişik kıyafetler giydirerek, daha önce kuşattıkları ama alamadıkları yerlere elini kolunu sallayarak girdi. Aztek imparatoru Montezuma ve Aztek bilginleri Tanrı Elbiseli adamı karşılarında görünce şaşırdılar ve tüm halka bu haberi duyurdular. Nihayet bekledikleri Tanrı Elbiseli Adam’ın geldiğini duyurdular. Aztekler dünyaya sahip olmayı düşünürlerken yeryüzünden silindiler. Cortes’in foyası ortaya çıkmış ve öldürülmüştü ama iş işten geçmişti.” (OnaltıYıldız.com)

“Aztek mitolojisinde, uzun süre önce ortadan kaybolan tüylü yılan ismindeki tanrının döneceği tarihe denk düşen bir zamanda aztek topraklarına ayak basan ve tanrı sanılan bir ispanyol kaşif.
aztek destanlarında bir gün tanrıların parlak zırhları içinde büyük hayvanların üzerinde doğudan geleceklerinden bahsetmekteydi. İspanyol ordusu da ayni şekilde göreceli olarak doğudan zırhları üzerlerinde ve atlarının üstünde karaya çıkmışlardı.
Mitolojiye göre çok uzun zaman önce ortadan kaybolan tüylü yılan günü geldiğinde geri dönecektir. Mitolojiye göre bu tanrı sakallıdır (kızılderililer kösedir ama cortes sakallıdır) ve elinde sihirli bir değnek (gariplerim tüfengi sihirli değnek sanmışlar) olacaktır. denizden gelen cortesi gören aztekler tanrı geri döndü diye sevinmişler ve cortes ile mürettebatını muhteşem bir şekilde karşılamışlardır. Bizzat kral sarayına davet etmiş, en iyi şekilde ağırlamıştır. cortes de şükran (!) duygusu içinde önce kralı ve maiyetini esir almıştır. sonraki süreçte çıkan karışıklıklarda, ateşli silahların yardımıyla bikaçyüz adamı ile binlerce kişiden oluşan aztek ordusunu darmadağın etmiştir. saf aztek halkı ise bu durumu yüce tanrıları tüylü yılanın gazabı olarak yorumlamıştır.

Daha sonra aztek ülkesinde yağmaya girişen cortes ve adamları altın gümüş namına ne buldularsa gasp etmişler, tapınaklarda bulunan ve yüzyılların birikimi olan altından yapılmış sanat eserlerini ise tam bir vandallık örneği sergileyerek eritip külçe altın haline getirmişlerdir. koskoca bir kültür yok olmuştur.”

Hernan Cortes, (1485-1547) İspanyol ordusu adına 20 at 10 küçük topla desteklenen 600 kişilik ordusuyla 5 milyondan fazla nüfusa sahip Aztek imparatorluğunu işgal etmiş, Amerika kıtasının İspanyollar ve ardından tüm batılı sömürgeci Avrupa devletleri tarafından sömürgeleştirilmesine ilk adımı atmış, zemin hazırlamıştır.
İspanyolların efsanevi keşfi denizcisi Conquistador (fatih) olarak isimlendirdikleri asker Hernan Cortes’dir.

Cortes’in İspanyollar tarafından ilk kez bir yıl önce ziyaret edilen Meksika’ya bir keşif gezisi gerçekleştirmesini istiyordu.Cortez bunun üzerine hızlı bir şekilde hazırlığı tamamlamış 18 kasım 1518’de on gemi, 600 ispanyol, 100 kadar yerli, birkaç zenci ve pirinçten yapılmış silahlarla Santiago dan ayrılmıştı.Cortez Tabasco varmadan önce Yucatan sahilini keşfetmiş, Tabasco’da vardığında yerlileri bastırması zor olmamıştı.Her ne kadar yerel halk çok zenginliğe sahip olsa da içeride kalan Aztek imparatorluğu’nun büyük zenginlikleri konusunda yeteri kadar istihbarat toplamıştı.
Daha sonra burada Veracruz isimli liman kurdurmuş, içerilere doğru ilerlemek konusunda çekimser olan askerlerin kaçmasını önlemek için de gemileri yaktırmıştır.(Tarık Bin Ziyad’ ın yaktığı yerle aynı acaba)Tek bir amacı vardı o da Aztek altınlarını ele geçirmek.

Cortez Azteklerin başkentine ilerlerken karşısına çıkan kabileler bir bir mağlup etmiş, bu arada Aztek kralı Montezuma’ya vergi vermek istemeyen bazı kabilelerde ona katılmıştı.Cortez Aztek başkentine yaklaştıkça yerlilerin sakallı ve beyaz tenli tanrı kuralları ile ilgili efsanelerinden haberdar olmuştu.

Bu efsaneye göre Aztekler tanrı kralların gelişini karşılamak için büyük bir tören hazırlıyordu.
Bu arada Montezuma yaklaşan tehlikeden haber almıştır. Ancak montezuma Cortezi durdurmak için girişimimde bulunsa da halk, destanının öngördüğü en iyi şekilde tanrıların karşılanmasını öngören efsaneden ve İspanyol atları ile silahlarından korktuklarından dolayı İspanyollar karşısında etkinlik gösterememiş, bu şaşkınlıklarını Cortez ve askerleri çok iyi şekilde değerlendirmiş ve Azteklerin başkentini ele geçirilmiştir.
Bu arada Velazquez, Cortez’in yenidünyaya yolladığından pişman olmuş, Cortez’in sınırını aştığını düşünmüş ve peşine yakalama kararı ile İspanyol ordusunu takmıştır. Cortez bunu duyunca acele ile ganimetleri toplamaya başlamıştı. Askerleri ikiye bölmüş, bir kısmını Aztek başkentini korumak için görevlendirmiştir.
Geri kalan diğer yarının başına geçerek peşine takılan İspanyol ordusuyla çarpışmış ve onları yenmiştir.Ancak Azteklerin başkentinde bıraktığı askerlerin beceriksizlikleri yüzünden Aztekler İspanyollara karşı ayaklanmaya başlamış, şehre ulaştığında şehir karışmıştı.Çıkan kargaşada İspanyollar geri çekilmek zorunda kalmış, 1 yıl boyunca irili ufaklı çarpışmalar yaşanmış ancak Cortez topları ve ateşli silahların sağladığı avantajlarla 3 aylık kuşatmanın ardından yeniden başkenti ele geçirmiştir.Tabii bu ele başarıda ateşli silahların yanısıra Azteklerin öldüren Avrupa’dan gelen veba salgınında önemli payı vardır.Cortez yerle bir ettiği şehrin yeniden imarına ağırlık vermiş ve şehrin ismini Mexico city olarak değiştirmiştir.Azteklerin başkentinde kayıtlara göre işgal sırasında 200.000 ne yakın kişi yaşıyordu ki bu da o zaman ki dünyada en büyük şehirlerden biriydi.
Cortes’in tüm bu zaferleri İspanya’da ses getirmiş, Cortez zaferlerden elde ettiği Aztek hazineleri İspanya’ya göndererek tüm seferini kendi şahsi itibari ve kazancı adına değil İspanya adına yaptığını ilan etmiş, Cortes zekası ve acımasız politikalar sayesinde fethettiği toprakların boyutu ve zenginlik İspanya kralı 5. Charles’i büyülemişti.Böylesi bir zenginliği reddedemeyeceği için Cortesi fethettiği topraklar başına vali olarak atadı.Böylelikle İspanya ile yeni dünya arasında trafik hızlandı.Kıta Avrupa’sında bu topraklara akın başladı.Cortez yeni gelenlere Mexico city etrafındaki hakimiyetleri artsın diye topraklar verdi.
Ancak Madrid’de Cortez’i kıskananlar artmış ve Cortes’in ganimetlerini el konulup yardımcıları hapse atılmıştır.Onuda çağırarak 1528 de kendisine valilikten azlederek İspanya’ya dönmesine emretmiştir.
Cortez 2 yıl sonra Meksika’ya döndüğünde eski gücünden eser kalmamıştır. 1536 da meksika’nın pasifik kıyılarına doğru seferlere öncülük ederek California körfezini ele geçirmiştir.1539 de tekrar anavatana dönen Cortes bu kez Osmanlıya karşı çarpışmak için kılıca sarılmıştır.Andrea dorya yönetimindeki haçlı ordusu ile beraber Barbaros Hayrettin paşa’nın karşısına dikilmiştir.Her ne kadar özveri gösterse de Osmanlı karşısında tarumar olmaktan kaçamamıştır.Hatta bu savaşta haçlı donanmasının utancından Cortez de payına düşeni almış üstelik çarpışma esnasında az kalsın canından oluyordu.Gemisi batmış ve Preveze den güç bela kurtulmuştur.Bu savaşın ardından Cortez güçten düşmüş yeni maceralar ve keşifler için gerekli desteği bir daha hiç bulamamıştır.

Yıllardır acımasızca salladı kılıcına veda ederek Sevilla yakınlarındaki malikanesine kapanmış 62 yaşında öldüğü 1547 yılına kadar orada yaşamıştır.Ölümünden sonra vasiyeti gereği Meksika’ya götürülerek orada gömülmüştür.

Cortes Cezayir’in Osmanlı dan geri alınması amacıyla kendisi gibi ünlü denizci Andrea Doria ile birlikte Barbaros Hayrettin paşa’ya karşı savaşmış, Barbaros hatıralarında Cortez için “bu Kortez denen zalim yeni dünyada yüz binlerce insanı ateşte kızartan gayretle mel’un bir kâfirdir.” ifadesini kullanmıştır.