USLU KAFALAR

Home / SOSYOLOJİ

ZITLIKLARIN RAHMETE DÖNÜŞÜMÜ

Ahlaksız, emelsiz ve ahiret inancından yoksun nesillerin yetiştirilmesi, kendi zeminine dinamit yerleştirmek gibidir. İnsanlık, esfel’ den kimseye el uzatamaz. İnsanlığın yeniden ve yenilenerek tekrar inşa edilmesinde danışılması gereken yegâne kaynağın, ortak iyiyi inşa edebilme kabiliyeti olmalı. Hem de bunu pratikte […]

Devam

KÜLTÜR SAVAŞLARI (1)

Kapitalist batı’ da Kültür Politikası denildiğinde, esas itibariyle, önselliği olan bir kültür tarafından belirlenmiş bir kültür anlaşılır. Buna göre Kültür, apriori kimliğiyle kendisine bir siyaset çizmekte, bunu yönlendirmekte ve bunun belirleyicisi olmaktadır. Bu anlamında kültür politikası, abd’ li söz konusu […]

Devam

DOĞAL LİDER SUNİ LİDER (3)

İslam’ın yasakladığı her şeyi taraftarlarına helal kılarak ibadetleri kaldırdığını söyleyen Mukanna‘ ve onun hareketi, dinî bakımdan Müşebbihe ve Hulûliyye gibi sapkın fırkalar içerisinde mütalaa edilmektedir. Ancak hareketin ortaya çıktığı dönem, yayıldığı coğrafya ve etki derecesi incelendiğinde, hadisenin dinî boyutumdan çok […]

Devam

DİJİTAL ALIŞKANLIK

Dijital oyunların bu kadar rağbet görmesinin ardındaki sebepleri incelediğimizde, orta çıkan sonuçların kısmen derlenmiş halleri elimizde bir verinin bulunmasını sağlamalı. Belirli yaş araklıları ile beraber, kullanıcının keyfi, ruhsal durumu ve sosyalitesi de göz önünde bulundurulduğunda, oyun türlerinin tercihine de ulaşılabilir. […]

Devam

HZ PEYGAMBERİN TASVİRİ VE TABULA RASA

İnsan düşüncesinin sonu yoktur fakat, hayal gücü bir yerde sınırlıdır ve tamamlayıcı değildir. Boş levha olarak kalan kısımlar ise, üzerine yansıyan izdüşümlerden sonra temizlenmesi olası değildir veya çok kolay değildir. Bir şeyi veya bir yeri bilmediğiniz hiç görmediğiniz halde tahmin […]

Devam

SAHİP Mİ ? ŞAHİT Mİ ?

“Kişisel” diyerek adlandırılıp insanın şahsına zimmetlenen ne varsa, insanı; ona düşkün ve bağımlı hale getirerek, onsuz neredeyse yapamaz, yapsa dahi eksikliğinin verdiği ezikliği ve yoksunluğunun çekilmesinin verdiği burukluğu hissedecek, kendisini farklı alternatiflerle rehabilite etmeye çalışacaktır. İnsanın şahit olma duygusunu örseleyerek […]

Devam

ŞEHADET VE ŞÜHEDA ÜZERİNE

Bir kutlu davanın varılacak son noktası, bizim gibi vahdet inancına sahip, imanlı ve müslümanlık iddiasında olan insanlar için sefer, ya zaferdir galibiyettir veyahut şehitlik’ dir, şehadettir. Peygamberlerden sonraki en ulvi makam olan şehadet makamı, her nimet gibi nasip işidir ve […]

Devam

ÇOCUKLAR GÖZ AYDINLIĞIDIR

Çocuklar göz aydınlığıdır, göz nurudur. Nur; varlığı meydana çıkarıp görünür hale getirir, önünü aydınlatır, izi gösterir, yolu buldurur. Kur’an-ı Kerim’ de kasas suresin 13. Ayetinde Allah Teala şöyle buyuruyor ; “ Böylece biz onu anasına ‘gözü aydın olsun, gam çekmesin, […]

Devam

“ İNSAN, SAHİP OLDUKLARINDAN VAZGEÇEBİLİRMİŞ, VAZGEÇEMEDİKLERİ AİT OLDUKLARIYMIŞ.”

Bize ait olmayana sahip olmaya çalışarak kişiselleştirmeye çalıştığımız ve bu yönde beslediğimiz suni/ yapay, yani gerçek bir karşılığı olmayan hırslarımız, ruhlarımızın istikametten sapmasına yol açıyor. Yanlış ve tehlikeli sonlara sürükleyen kin güdümüzle, denize düşerek yılana sarılıyoruz, sonra kalkıp, tüm bu […]

Devam