USLU KAFALAR

Home / SOSYOLOJİ

TAŞ KAĞIT LOGOS (3)

“Bir şeyin gerçekliği onu hissetmekle ortaya çıkar, hakkında düşünmekle değil.” (Stanley Kubrick) LOGOS Logos sözcüğü Yunanca’da us ile kavrama anlamındadır. Ve duyguları kavrama anlamındaki pathos sözcüğü karşılığında kullanır. Kâh anlamıyla ilgili olarak us ve bu usa dayanan söz, yasa, düzen, […]

Devam

BİLGİNİN TEKAMÜLÜ (3)

Farabi’ ye göre Bilgi şu şekildedir: Farabi, bilgilerin kaynağı olarak 3 esas kabul eder. Buna göre vasıtasız ve zorunlu bilgi duyular ve akıldan doğar. Vasıtalı ve akıl yürütmeye dayanan bilgi de nazar (Gözlem) yolu ile elde edilir. Bir de vasıtası, […]

Devam

BİLGİNİN TEKAMÜLÜ (2)

SPİNOZA’ YA GÖRE BİLGİ VE TÜREVLERİ Spinoza’ ya göre anlağın (insanın anlama, düşünme, algılama, akıl yürütme, yargılama ve çıkarsama gibi yeti ve yeteneklerinin tümü) iyileştirilmesinin ardından kazanılacak bilgiler özsel bilgilerdir. Ancak tüm bilgiler bu türden değildir. Nitekim Spinoza bilgi türlerine […]

Devam

BİLGİNİN TEKAMÜLÜ (1)

“Bilgi mazidir, Hikmet ise istikbal” Tarih boyunca bilginin aktarılış vasıtaları değişmiş ve kısmen de kesintilere uğramıştır. Bununla beraber ham bilgiyi değiştirilenler, bozanlar ve terkipleri gizleyenler de olmuştur. Asıl mesele, ontolojik olarak insanın kendisinde cereyan eden ve vuku bulan olayları aktarmadaki […]

Devam

TAŞ KAĞIT LOGOS (2)

Taş (kaya resimleri, kaya yazıtları, tabletler, dikili taşlar) http://arkeofili.com/tag/kaya-resimleri/ Halen çözülememiş 5 yazı sistemi http://www.isa-sari.com/halen-cozulememis-bes-yazi-sistemi/ Deri (parşömen, dövme ve çeşitli hayvanların derileri) http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=340176 ve sonunda kâğıdın icadıyla beraber gelinen nokta, teknolojinin dijital tabletler aracılığıyla devam ettirdiği yazının tarihi, kalem ve […]

Devam

TIME-SPACE & İNDİGO ÇOCUKLAR (2)

İNDİGO ÇOCUK NE DEMEKTİR? Bir dizi yeni ve olağandışı psikolojik nitelik sergileyen ve genelde daha önce belgelenmemiş davranış biçimi gösteren bir çocuktur. 1970’li yılların sonunda doğmaya başladıkları için bugün birçoğu yetişkindir. Bugün dünyada doğan bütün çocuklar İndigo potansiyeliyle doğmaktadırlar. İndigo […]

Devam

TIME-SPACE & İNDİGO ÇOCUKLAR (1)

Nesli tükenen canlılar gibi, hissi tükenen duygular da vardır, erozyona uğrayarak ortadan kaybolurlar. Kaybolup giden hareketler ve ifade ettiği manalarının yitirilmesi gibi. Teknolojik ilerlemelerin fayda getirileri olduğu gibi (ki bunlara hayatımıza giren yeni kavram ve anlamlar da dahil olmak üzere) […]

Devam

TAŞ KAĞIT LOGOS (1)

Ts’ai Lun günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Çin’de yaşayan bir memurdu ve MS 105 yılında bugünkü kullanılan hali ile kağıdı icat etti. Dut ağacı kabuğu, kenevir ve kumaş paçavralarını suyla karıştırarak ezdi, lapa haline getirdi, presleyerek suyunu çıkardı ve bu […]

Devam

HAYIR, BELKİ ŞERRİN İÇİNDE SAKLIDIR

Evlendi ve ilk gece eşinin yüzünü açtı rengi siyah idi, güzel de değildi. Zifaf gecesi eşini terk etti. Eşi bunu anlayınca birkaç gün sonra adamın yanına gitti ve dedi ki; ”HAYIR, BELKİ ŞERRİN İÇİNDE SAKLIDIR” dedi ve ikna etti, zifâfını […]

Devam

VAR OLMANIN SIRRINI ANLAMAK 1

“Varolmanın sırrını anlamak” Neden var’ım ? ve Ne yapmak için var’ım ? Mesela MARK TWAİN’ nin bu durumu özetleyen bir sözü; “Hayatında iki önemli gün vardır. Biri doğduğun gündür, diğeri de neden doğduğunu anladığın gündür.” Bu sorunun ortaya çıkmasını sağlayan […]

Devam