USLU KAFALAR

Şu kişiye ait yazılar: GÖKHAN GENÇ

MEDRESE-İ YOUTUBİYYE 4

Bahtiyar Sahaf

“İnsanların akıllı telefon teknolojileri olmadan ticari hayata katılması veya katkı sunması artık giderek daha da fazla imkânsızlaşmaktadır”

Devam

TOLERANS

Medya platformlarında ki akışı takip etme hızına yetişmenin mümkün olmadığı çok açıktır. Buna yeltenenler ise birkaç bildirimden sonra empatiyi kaybederek, tolerans geliştirerek, duyarsızlaşmaya, körelmeye başlamaktadır. İster istemez vücudumuz, beynimiz bizleri bir savunma mekanizması ile koruma altına alır.  Sürekliliği halinde bozulan dumura uğrayan […]

Devam

WestWorld Üzerine Düşünceler 5

Bu dünya üzerinde, olması olasılık dışı olarak değerlendirilen fenomenlerin, somut bir biçimde ortaya konularak gerçekleştirilmesi karşısında sarsılacak olan yalnızca ezberlerimiz midir? Hangi ezberlerimizdir?

Devam

TESPİH – RACON – MAÇOLUK

Tespih; kelime manası itibarı ile Allah c.c. anmak yüceltmek demek hem de zikir manasını taşır ki ayeti kerime de “Ey inananlar! Allah’ı çok zikredin (anın) ve O’nu sabah akşam tesbih edin” (el-Ahzab, 33/41, 42)  “Göklerde ve yerde bulunan her şey […]

Devam

YAPAY ZEKÂ

İdrak, yani derin öğrenme (deep learning) yetisi, ruhun metafizik âlemle de irtibatından kaynaklanan, tarifi de henüz sistematik olarak izah edilememiş bir haldir. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/idrak Yapay zekânın böylesi bir durumu mümkün müdür? Titreşim ve frekansları insan için dönüştürebilir. Tabi bu yine insan […]

Devam

MEDRESE-İ YOUTUBİYYE 3

Bahtiyar Sahaf

“Sanatta ‘Üveysilik’ diye bir şey yoktur. Mutlaka bir hoca bulmak zorundasınız.” Allah selamet versin Hattat Fuat Başar Hoca’nın bu sözü Youtube’u Medrese belleyenler hakkında yazmış olduğum iki deneme yazıma bir sağlama niteliğinde yerine oturdu. Şubat ayı başında bir kültür merkezi […]

Devam

KARANTİNA VE SONRASI

Birbirlerinden kopuk yaşayarak bir aile kurmuş ve bunu sosyal hayatın avantajlarıyla bugüne kadar sürdürebilmiş olanlar, karantina günlerinin daha da uzaması halinde birbirlerine katlanamayacaklardır. Aile içi şiddetin artabileceği gibi, tıpkı Çin’de olan karantinadan sonra boşanma davalarının da sayıca çoğalabileceğini söyleyebiliriz. Anne-Baba-Çocuk […]

Devam

MEDRESE-İ YOUTUBİYYE 2

Bahtiyar Sahaf

Bu zamanlarda talep edenin talebini karşılayacak olan kişi, kendi zamanına göre değil, talebenin ve talep edilen şey her ne ise onun dönemine göre yaklaşmalı. Manevi krizleri içerisinde inancı ile cebelleşen, aynı zamanda zanaatının düsturunu da sanatında icra etmekle beraber, bununla […]

Devam

EŞ DEDİĞİN TAMAMLAR

Şefkatin aşktan daha âli bir hal olduğu doğrudur, zira aşkta hep bir karşılık vardır. Öyle de, karşılıksız kaldığı ölçüde kin peyda eder. Aşk, kalpte doğan bir arzu olup onda hırstan bazı unsurlar bulunur. Bu unsurlar ne kadar güçlü olursa sahibinde […]

Devam

BÜTÜNSELLİK

BÜTÜNSELLİK Bütünsellik hissi; İnsana, nefesi ta ciğerlerine kadar çekebilme olanak ve lezzetini sunar. Sen bir parçasını temsil edersin koskoca bir bütünün. O’nda yok hükmünde hem de var gibi olursun. Olmazsan eksik kalır, olduğunda ise göze batmazsın. Bir ağaç gibi, bütününe […]

Devam