ANALİZ, GENEL, SOSYOLOJİ

USTA & ÇIRAK

İnsan yetiştirmek ve insanlık cevherinin, mirasın devrederek katlanmasını, çoğalıp zenginleşir hale gelmesiyle ilgili kaynak olarak bakılması gereken yerlerden birkaç tanesi şunlar olabilir. Birincisi Fatih’in Sahn-ı Seman Medreseleri http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=350532&idno2=c350368#1 Ondan önce de Nizamiye medreseleri http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=330188&idno2=c330134#1 AzamiyeContinue reading